Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí (2020)

Fáze projektu

Dokončeno

a

Fáze projektu

Dokončeno

Obsah

Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí (2020) Projekt zaměřen na založení krajinného prvku zeleně v zemědělsky využívané oblasti v podobě výsadeb stromořadí, složených zejména z ovocných a jiných geograficky původních dřevin. Záměr je cílen na posílení retenční a protierozní funkce krajiny, posílení biodiverzity, stejně jako udržení kulturního stavu a krajinného rázu území. Založení liniových zelení (alejí) v zemědělsky využívané oblasti v 9 lokalitách extravilánu obcí Slavičín a místní části Nevšová v podobě výsadeb 12 stromořadí v celkové délce cca 3 825 m a celkovým počtem 500 stromů složených zejména z ovocných a jiných geograficky původních dřevin (hrušeň, jabloň, jeřáb, hruškojeřáb, moruše, ořešák, švestka, třešeň a višeň) má za cíl posílení retenční a protierozní funkce krajiny, posílení biodiverzity, stejně jako udržení a zkvalitnění kulturního stavu a krajinného rázu území. V neposlední řadě přispějí aleje, prostřednictvím budoucích plodů, k významnému "ochutnání" krajiny. Projekt je v zájmu ochrany přírody a je v souladu se zásadami hospodaření uvedenými v platném Plánu péče o CHKO Bílé Karpaty. Předmětná opatření nejsou v rozporu s Plánem péče o CHKO Bílé Karpaty.

Informace o projektu

Poskytovatel dotace

Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí (2020)
Stav: Dokončeno
Reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0010163

Harmonogram

Rozpočet

Celkové náklady projektu
1 794 883,80 Kč
Způsobilé výdaje
1 133 478 Kč
Dotace EU
963 456,3 Kč
Vlastní zdroje
170 021,70 Kč

Mějte přehled

Odebírejte novinky a mějte přehled, co se děje ve Slavičíně a jeho okolí.

S kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasíte se zásady ochrany osobních údajů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Chcete-li pokračovat, musíte souhlasit s podmínkami