Kaple Panny Marie Sedmibolestné (2022) – Ivana Fojtíková 

Kaple Panny Marie Sedmibolestné je chráněná památka z 19. století, která je dlouhodobě a dobrovolně spravována skupinou věřících – především starších osob z okolí paní Suré a Trlové. Kaplička leží u hlavní cesty na ulici Osvobození a slouží jako prostor pro modlitbu především v měsíci květnu (májové pobožnosti) a měsíci říjnu (růžencové pobožnosti). Prostor kolem kapličky by po letech zasloužil potřebné opravy a obnovu květinové výsadby. Pro náhodné kolemjdoucí bychom rádi opravili vstupní bránu a zakoupili lavičku, aby měli možnost spočinout v modlitbě či zamyšlení. 

Projekt byl prodloužen do 06/2023 a projekt město podpoří částkou 14 500 Kč.