Akční plán města Slavičín pro udržitelnou energii a klima

Fáze projektu

Realizace

a

Fáze projektu

Realizace

Obsah

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii Hlavním výstupem projektu bude zpracovaný komplexní klimatický plán pro město Slavičín (SECAP). Díky jeho následné realizaci dojde k úsporám energií hlavně v budovách a zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů, jejich prostřednictvím dojde ke zlepšení životního prostředí i kvality života v obci. K tomu přispěje také realizace opatření posilujících adaptaci města Slavičín na dopady změny klimatu. Dalšími výstupy projektu budou uskutečněné osvětové akce v rámci Místních dnů pro energii a klima v roce 2022 a 2023 (občanská setkání s programem, komentované prohlídky na místních projektech, veřejné besedy, osvětové informační materiály), exkurze na inspirativní projekty v regionu, plánovací workshop a veřejné projednání návrhu Plánu (SECAP).

Informace o projektu

Poskytovatel dotace

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Akční plán města Slavičín pro udržitelnou energii a klima
Stav: Realizace
Reg. č. 1211300006

Harmonogram

1. 4. 2022 – 15. 12. 2024

Rozpočet

Dotace
929 000 Kč
Vlastní zdroje
326 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 255 000 Kč

Mějte přehled

Odebírejte novinky a mějte přehled, co se děje ve Slavičíně a jeho okolí.

S kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasíte se zásady ochrany osobních údajů