FMP Chytrý Slavičín – Transfer inovací napříč hranicemi

Fáze projektu

Studie
Příprava
Realizace
Dokončeno

Fáze projektu

Realizace

Obsah

Hlavním cílem projektu je přenos know-how, zkušeností a příkladů dobré praxe aktivit města Slavičín a inspirace dalšími Smart citieas do města Uhrovec a okolí. Město Slavičín již realizovalo projekty zaměřené na strat. řízení města a posílení přívětivosti městského úřadu s prvky smart city, které je v souladu se Strategií Zl. kraje. Projekt demonstruje cestu udrž. indiv. dopravy prostřednictvím nákupu elektrokoloběžek a nabíjecích stanic. Bude realizována poznávací cesta po jiných obcích, které také realizují smart politiku. Zkušenosti a poznatky budou zapracovány do spol. plánu rozvoje spolupráce, který zvýší úroveň přeshr. spolupráce. Cílovou skupinou jsou především zaměstnanci samospráv partnerů, kteří budou dále šířít myšlenku SMART.

Video o projektu: https://itvs24.cz/slavicin/projekt-chytry-slavicin-transfer-inovaci-napric-hranicemi-zamiri-do-uhrovce

Informace o projektu

Poskytovatel dotace

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Region Bílé Karpaty – Fond malých projektů
Chytrý Slavičín – Transfer inovací napříč hranicemi
Stav: Realizace
Reg. č. CZ/FMP/11b/09/137

Harmonogram

1. 5. 2022 – 31. 3. 2023

Rozpočet

Celkové způsobilé výdaje:
13 374 EUR
Dotace:
9 095 EUR
Vlastní zdroje:
4 279 EUR

Mějte přehled

Odebírejte novinky a mějte přehled, co se děje ve Slavičíně a jeho okolí.

S kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasíte se zásady ochrany osobních údajů

FMP Chytrý Slavičín – Transfer inovací napříč hranicemi

Fáze projektu

Dokončeno

a

Fáze projektu

Dokončeno

Obsah

Hlavním cílem projektu je přenos know-how, zkušeností a příkladů dobré praxe aktivit města Slavičín a inspirace dalšími Smart citieas do města Uhrovec a okolí. Město Slavičín již realizovalo projekty zaměřené na strat. řízení města a posílení přívětivosti městského úřadu s prvky smart city, které je v souladu se Strategií Zl. kraje. Projekt demonstruje cestu udrž. indiv. dopravy prostřednictvím nákupu elektrokoloběžek a nabíjecích stanic. Bude realizována poznávací cesta po jiných obcích, které také realizují smart politiku. Zkušenosti a poznatky budou zapracovány do spol. plánu rozvoje spolupráce, který zvýší úroveň přeshr. spolupráce. Cílovou skupinou jsou především zaměstnanci samospráv partnerů, kteří budou dále šířít myšlenku SMART.

Informace o projektu

Poskytovatel dotace

FMP Chytrý Slavičín – Transfer inovací napříč hranicemi
Stav: Dokončeno
Reg. č. CZ/FMP/11b/085

Harmonogram

Realizace
01.06.2022 - 31.03.2023

Rozpočet

Celkové náklady
13 374 EUR
Výše příspěvku EFRR
9 095 EUR
Vlastní zdroje
4 279 EUR

Mějte přehled

Odebírejte novinky a mějte přehled, co se děje ve Slavičíně a jeho okolí.

S kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasíte se zásady ochrany osobních údajů