Dotace Zlínského kraje hasičům v roce 2022

Fáze projektu

Studie
Příprava
Realizace
Dokončeno

Fáze projektu

Realizace

Obsah

Z programu Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje budou nakoupeny 3ks zásahového oděvu, 5 ks zásahové obuvi, 2 ks přileb, ochranné rukavice, plnička protipovodňových pytlů na písek a 500 ks protipovodňových pytlů. Dotace je ve výši 50 % ze způsobilých výdajů. Nakoupené technické prostředky zvýší akceschopnost jednotky požární ochrany a zlepší plnění úkolů JSDH při živelních pohromách a mimořádných událostech.

Informace o projektu

Poskytovatel dotace

Technické prostředky a výstroj pro SDH Slavičín
Stav: Dokončeno
Reg. č. RP-12-22/145

Harmonogram

Harmonogram 1.1.2022 – 31.12.2022

Rozpočet

Celkové způsobilé výdaje:
144 000 Kč
Dotace:
72 000 Kč
Vlastní zdroje:
72 000 Kč

Mějte přehled

Odebírejte novinky a mějte přehled, co se děje ve Slavičíně a jeho okolí.

S kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasíte se zásady ochrany osobních údajů