Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín

Fáze projektu

Realizace

a

Fáze projektu

Realizace

Obsah

Projekt řeší otázky zavádění inovativních přístupů do správy věcí veřejných v oblasti inovací a komunikace v lokálních podmínkách města Slavičína za účelem posílení kvality vykonávaných správních činností ke spokojenosti klientů veřejné správy. V podmínkách města Slavičína zcela absentuje nastavení procesu zacházení s inovativními podněty zaměstnanců městského úřadu, včetně jeho uchopení vnitřním předpisem, který by reguloval rovněž možnost benefitů pro zaměstnance. Město rovněž postrádá některé moderní nástroje komunikace a dosud se cíleně nezaměřilo na rozvoj lidských zdrojů v této oblasti. Tyto nedostatky limitují kvalitu poskytovaných veřejných služeb. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu poskytování veřejných služeb Městským úřadem Slavičín prostřednictvím zavedení inovačního managementu a zkvalitnění komunikace s veřejností. Toho bude dosaženo prostřednictvím realizace vzájemně provázaných klíčových aktivit projektu, které se zaměřují na zavedení inovačního managementu, zlepšení komunikace a otevřenosti městského úřadu ve vztahu k veřejnosti s využitím nových typů komunikačních nástrojů a posílením vzdělávání v této oblasti.

Informace o projektu

Poskytovatel dotace

Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín
Stav: Realizace
Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016727

Harmonogram

Harmonogram:
1.4.2021-31.3.2023

Rozpočet

Celkové způsobilé výdaje:
2 742 450 Kč
Dotace:
2 605 327,5 Kč
Vlastní zdroje:
137 122,5 Kč

Přílohy

Mějte přehled

Odebírejte novinky a mějte přehled, co se děje ve Slavičíně a jeho okolí.

S kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasíte se zásady ochrany osobních údajů