Vyhlídka sv. Kryštofa – Eva Jančeková

Vyhlídka věnovaná sv. Kryštofovi je objektem, jenž se svým významem a umístěním podobá božím mukám, která u nás mají silnou tradici. Inspirací pro jeho vizuální podobu jsou prvky gotických katedrál. Tedy vertikála, sloup, fiála, konstrukce, hra světla (vitráže). Při stoupání do vitrážové části objektu se elá krajina skryje a my jsme obklopení barevnou škálou světla, která nás z kontextu místa na okamžik vytrhne. O malý kousek výš se nám naskytne pohled na nádhernou krajinu Slavičína z jiné perspektivy. Jako první spatříme před sebou kostel sv. Vojtěcha a sv. Cecílie, kdežto na pravé straně vidíme nově vznikající kapli v Hrádku. Na mapě tímto vytváříme pomyslný trojúhelník, symbol Božího oka. Při pohledu vzhůru uvidí návštěvník sebe sama, barevný vitrážový prostor a okolní krajinu v jednom obrazu, díky vypouklému zrcadlu. To je naistalováno do míst v „klenbě“, kde bývá v sakrálních stavbách umístěno právě zmiňované Boží oko. Vitrážové tabulky se navzájem překrývají a vlivem slunce během dne se různě rozsvěcují a zhasínají. Tento světelný efekt dělá z vyhlídky živoucí objekt, který návštěvník nikdy neuvidí stejný. Celá věc má mnoho symbolických konotací, ovšem jako vyhlídka zůstává hravým barevným objektem uprostřed krajiny, která má přinášet radost a potěšení výletníkům velkým i malým. Svatý Kryštof je patronem právě pocestných a dětí.

Město Slavičín přispělo částkou 60 000 Kč.